Địa ốc

TIN ĐỊA ỐC NỔI BẬT

TNNT_0074 :: Thuê khách sạn Phố Hiến, 88 Nguyễn Biểu, B2

Loại BĐS: Khác
Địa chỉ: 88 Nguyễn Biểu B2
Diện tích: 116,3 (m2)
Giá: 40 000 000 VND

TNNT_0075 :: Cho Thuê Nhà 16 Mê Linh, phước tiến,Nha Trang

Loại BĐS: Nhà
Địa chỉ: 16 Mê Linh, Phước Tiến, Nha Trang
Diện tích: 75,0 (m2)
Giá: 20 000 000 VND

Cho thuê

TNNT_0077 :: Cho thuê nhà và đất 140/5 Nguyễn Khuyến, Nha Trang

Loại BĐS: Nhà
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Khuyến, Nha Trang
Diện tích: 770,0 (m2)
Giá: 4 500 000 000 VND

TNNT_0074 :: Thuê khách sạn Phố Hiến, 88 Nguyễn Biểu, B2

Loại BĐS: Khác
Địa chỉ: 88 Nguyễn Biểu B2
Diện tích: 116,3 (m2)
Giá: 40 000 000 VND

TNNT_0075 :: Cho Thuê Nhà 16 Mê Linh, phước tiến,Nha Trang

Loại BĐS: Nhà
Địa chỉ: 16 Mê Linh, Phước Tiến, Nha Trang
Diện tích: 75,0 (m2)
Giá: 20 000 000 VND
TÌM BẤT ĐỘNG SẢN
Từ:
Đến: