Hỗ trợ

QUYẾT ĐỊNH 21/2009/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA - 07 Tháng Mười Một 2009

Wednesday, August 25, 2010

 

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


 

Mời bạn tải về : Tại đây

 

Danh sánh tập tin tải về

TÌM BẤT ĐỘNG SẢN
Từ:
Đến: