Hỗ trợ

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU KINH TẾ VÂN PHONG

Wednesday, August 25, 2010

 

Chỉ áp dụng để tính giá đất cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong)


 

Mời bạn tải về: Tại đây

 

Danh sánh tập tin tải về

TÌM BẤT ĐỘNG SẢN
Từ:
Đến: