Hỗ trợ

Quyết Định Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội...

THUẾ - THÔNG TƯ - NGHỊ ĐỊNH

Thông tin về nghị định - thuế - mới nhất hiện nay về BĐS...

NGHỊ ĐỊNH 71

NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/1998–NĐ–CP NGÀY 08–9–1998 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN CHÍNH PHỦ ...

GÍA ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010

Bảng giá đất của tỉnh KHánh Hòa...

GIÁ ĐẤT CÁC XÃ TẠI TP NHA TRANG

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN ...

GIÁ ĐẤT CÁC PHƯỜNG TẠI THỊ XÃ CAM RANH

Bảng giá đất phi nông nghiệp...

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU KINH TẾ VÂN PHONG

Chỉ áp dụng để tính giá đất cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong)...

QUYẾT ĐỊNH 21/2009/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA - 07 Tháng Mười Một 2009

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn...

LUẬT XÂY DỰNG 30/06/2009

Luật này quy định vềhoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng....

Luật Nhà ở Năm 2005 - 19 Tháng Sáu 2009

LUẬT NHÀ Ở Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của...
TÌM BẤT ĐỘNG SẢN
Từ:
Đến: